Imigracioni ured

Útlendingastofnun

Imigracioni ured (Útlendingastofnun) je vladina institucija koja se uglavnom bavi pitanjima stranih državljana na Islandu.

Ova se institucija nalazi pod upravom ministarstva pravosuđa a svoju djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o strancima br. 96/2002 i Pravilnikom o strancima br. 53/2003.

Najveci dio usluga koje pruža imigracioni ured, odnosi se na izdavanje boravišnih dozvola. Imigracioni ured obrađuje sve zahtjeve za boravišnu dozvolu bez obzira da li se ona izdaje radi dobijanja radne dozvole, spajanja s članovima porodice, studiranja itd.

Na zvaničnom sajtu imigracionog ureda nalaze se informacije o izdavanju viza za Island, informacije o boravišnim dozvolama kao i sve ostale informacije vezane za djelatnost ove institucije. Također su dostupni svi formulari vezani za boravišnu dozvolu, vizu i ostalo što je u nadležnosti imigracionog ureda.

   

Útlendingastofnun (on map)

Dalvegur 18

201 Kópavogur

Tel. (+354) 444 0900

e-mail: utl@utl.is