Dotacja mieszkaniowa

Húsaleigubætur

Osoby wynajmujące mieszkania prywatne, lub socjalne mają prawo do ubiegania się o dotację mieszkaniową. Uprawnienia do dotacji uzależnione są od wysokości zarobków wnioskodawcy.

Wniosek i wymogi

  • Wniosek o dotację należy złożyć w urzędzie gminy, w którym wnioskodawca ma stały meldunek.
  • Wniosek należy wznowić na początku każdego roku kalendarzowego.
  • Aplikacje wniosku dostępne są w urzędach gmin, oraz na stronie Ministerstwa Spraw i Ubezpiczeń Społecznych http://www.velferdarraduneyti.is/, niektóre gminy mają własne wnioski.
  • Warunkiem ubiegania się o dotację jest umowa najmu lokalu mieszkalnego notarialnie potwierdzona przez naczelnika okręgu sýslumannsembættum.
  • Niektóre gminy udzielają dodatkowych dotacji mieszkańcom mającym trudności materialne i socjalne. Wniosek o dodatkową dotację należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  • Prawo do dotacji mają prawo jedynie osoby zameldowane w mieszkaniu.
  • Dotacja nie jest wypłacana osobą wynajmującym pokój z dostępem do kuchni i  łazienki, oraz mieszkającym w mieszkaniach zakładowych . Wyjątek stanowią:

1.               Studenci mieszkajacy w akademikikach, lub na stancji

2.               Niepełnosprawni mieszkający w mieszkaniach gminnych 

  • Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie czynszu, statusu rodziny, zarobków i majątku wnioskodawcy.
  • Dotacja mieszkaniowa jest wolna od podatku, lecz musi być podana w zeznaniu podatkowym.
  • W przypadku negatywnej decyzji o przyznanie dotacji wnioskodawca może odwołać się od decyzji do Gminnej Komisji d/s Socjalnych.

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł