Dodatek mieszkaniowy

Húsaleigubætur

Osoby wynajmujące mieszkania prywatne, lub socjalne mają prawo do ubiegania się o dotatek mieszkaniowy. Warunkiem jest posiadanie stałego meldunku w Islandii.

Wniosek i wymogi

 • Stały meldunek w Islandii jest niezbędny do ubiegania się o świadczenie

·         Wnioski o dotację mieszkaniową dostępne są na stronie www.husbot.is

 • Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (Islykill) lub podpisu elektronicznego (rafræn skilríki).
 • Przyznanie świadczenia uzależnione jest od wysokości czynszu, ilości osób zameldowanych w mieszkaniu, oraz wysokości dochodów osób w nim zameldowanych.
 • Do wniosku należy dołączyć notarialnie potwierdzoną przez naczelnika okręgu umowę najmu mieszkania, zawartą na okres conajmniej 3 miesięcy.
 • Szczegółowe informacje dotyczące dodatku mieszkaniowego znajdują się na stronie Urzędu Pracy
 • Świadczenie nie przysługuje w związku wynajmem pokoju ze wspólnym dostępem do kuchni i łazienki oraz wynajmem mieszkań pracowniczych. Wyjątki stanowią:
  • Studenci mieszakjący w akadamikach lub na stancji
  • Niepełnosprawni mieszkający w mieszkaniach gminnych
 • Kalkulator do obliczania dodatku mieszkaniowego dostępny jest na stronie Urzędu Pracy
 • Wniosek należy wznowić na początku każdego roku kalendarzowego.


 • Warunkiem ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest stały meldunek w lokalu. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci.

 

Specjalny dodatek mieszkaniowy

Specjalny dodatek mieszkaniowy może przysługiwać rodzinom, oraz osobom samotnym, które mają problemy finansowe. Bliższych informacji udzielają urzędy gmin w miejscu stałego zameldowania.


UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Powrót, Wyślij artykuł, Drukuj artykuł