ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์กงสุลสัญจรกรุณาอ่านให้ละเอียด เพื่อประโยชน์ของท่าน

โปรดติดต่อนัดหมายจองเวลาตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เม.ย. 59 เนื่องจากวันที่ 13-15 เม.ย. 59 เป็นวันหยุดราชการ

สถานทูตเดนมาร์ก จะมาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางประเทศไทย (Passport) ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ตั้งเวลา 09.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 2559 Center Hotel Plaza Hotel , Adalstræti Reykjavík ท่านสามารถจองคิวได้ที่คุณแอนเดรีย สมพิศ เสี่ยงบุญ (คุณอ๊อด) โทร.8962170 หลังเวลา สองทุ่ม (20.00 น.) หรือฝากข้อความไว้ที่เฟสบุค

เหตุที่ต้องมีการจองเวลานั้น เพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพราะหากขาดเอกสารจำเป็นใดๆ ท่านจะไม่สามารถหามาได้ทันเวลา ผู้ใดที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้

กงสุลสัญจรครั้งนี้ สามารถรับทำหนังสือเดินทาง รับทำนิติกรณ์ แจ้งเกิดบุตรเพื่อทำสูติบัตรไทย และแจ้งหย่า (ในกรณีที่มีสมรสมาจากประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

1 หนังสือดินทางอีเล็คโทนิค 250 โครนเดนมาร์ก หรือ 5,750 โครนไอซ์แลนด์ (เงินสด)

2 หนังสือเดินทางเล่มชั่วคราว 80 โครนเดนมาร์ก หรือ 1,840 โครนไอซ์แลนด์ (เงินสด)

3 นิติกรณ์ฉบับละ 120 โครนเดนมาร์ก หรือ 2,760โครนไอซ์แลนด์ (เงินสด)

4 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์หนังสือเดินทางส่งกลับ 1 เล่ม 120 โครนเดนมาร์ก หรือ 2,760 โครนไอซ์แลนด์ (เงินสด)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เอกสารแจ้งเกิดเพื่อทำสูติบัตรไทยให้กับบุตร