ข่าวสาร

รายชื่อวิทยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพให้กับคนไทยในต่างแดน

โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพให้กับคนไทยในต่างแดน

ณ วัดไทยไอช์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  

มีดังต่อไปนี้

๑.รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (Assoc. Professor Numyoot Songthanapitak)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.Nem. Songthanapitak, Numyoot.  Passport No:-

Date of  birth.

Issue of date:-                               Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 818231830     Email:-numyoot@yahoo.com

address:- 

,Thailand

๒.ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร (Assistant Professor Dr.Panpetch Chininthorn)

รองอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. Nem. Chininthorn, Panpetch.  Passport No:- F

Date of  birth.

Issue of date:-                               Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 813185852    Email:-pchininthorn@hotmail.com

address:- 

,Thailand

๓. ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต (Assistant Professor Dr.Vason Boonlikit) หัวหน้าทีมวิทยากร 

สอนวิชาการใช้ภาษาไทย (Thai Language in daily life)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

3. Nem.Boonlikit, Vason.  Passport No:- F482993

Date of  birth. September. 9th,1951.
Issue of date:- 03 MAR 2008      Expiry of date:- 02 MAR 2013
Phone No:-+66 (0) 898116167    Email:-vason_b@hotmail.com
address:-  111/427  Pinchareon 4 soi 10 Nawong Prachapattana 19, Srikan, Don Moung, Bangkok-10210, Thailand

๔. ผศ.นที ภู่รอด (Assistant Professor Natee Purod)

สอนวิชาการจัดสวนถาด (Plate Landscaping) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้อำนวยการกองกลาง

           4. Nem. Purod, Natee .  Passport No:-

Date of  birth.

Issue of date:-                                              Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 8                                    Email:-natee_purod@yahoo.com

address:- 

,Thailand

 

๕.ผศ.ธนา เหมวงษา (Assistant Professor Thana Hemwongsa)

สอนวิชาการวาดภาพสีอคลีลิค (Acrylic-Color Painting) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

        5. Nem. Hemwongsa, Thana.  Passport No:-

Date of  birth.

Issue of date:-                                              Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 8                                    Email:-

address:- 

,Thailand

 

๖.ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม (Assistant Professor Pongsak Songpranam)

สอนวิชาการปรุงอาหารไทย (Thai Food Cooking) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

        6. Nem. Songpranam, Pongsak.  Passport No:-

Date of  birth.

Issue of date:-                                              Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 8 4136 8777                  Email:-

address:- 

,Thailand

 

๗. อาจารย์สมิง จำปาศรี (Mr. Saming Champasri)

สอนวิชาซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ (I.T.C., and Computer Repair)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วยราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

7. Nem. Champasri, Saming .  Passport No:-

Date of  birth. 12nd August 1961

Issue of date:-                                                     Expiry of date:-

Phone No:-+66 (0) 8 1848 5802                  Email:-samingch@hotmail.com

address:-,Thailand

 

๘. อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร (Mr. saroj ananta-auoyporn)

สอนวิชาวาดภาพ (Water Color Painting) คณะศิลปกรรมศาสตร์

        8. Nem.Ananta-auoyporn , Saroj.  Passport No:-F558521

Date of  birth. March 27th,1968

Issue of date:-  12 Jan 2011          Expiry of date:- 11 Jan 2016

Phone No:-+66 (0)8 1988 6039    Email:-sarojpainting@hotmail.com

address:- 39 Moo 1, Faculty of  Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani- 12110, Thailand

                      -1/7  Moo1,  Mor, Kapong, Phang-nga  82170,  Thailand

 

๙. อาจารย์นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (Mr.Nitipun Boonperm)

สอนวิชาการนวดไทย (Thai Massage) ลูกจ้างชั่วคราว

และศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

9. Nem.Boonpume, Nitipun. Passport No:- Z730603

Date of  birth. January 7th, 1984.

Issue of date:- 19 NOV 2008   Expiry of date:- 18 NOV 2013

Phone No:- +66 (0) 8107297   Email:-nitipun@windowslive.com           

address:-  135/1 Moo.1,  Phrong Maduea,Mueang, Nahhonpathom,                   

Thailand

 

๑๐. อาจารย์พรณภัส บุญลิขิต (Ms.Pornnapas Boonlikit) ผู้ประสานงาน และ

สอนวิชาการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Processing)

ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10. Nem.Boonlikit, Pornnapas Passport No:- Z611894
Date of  birth. January 7th, 1949.
Issue of date:- 05 JAN 2007 Expiry of date:- 04 JAN 2012
Phone No:- +66 (0) 860840474 Emaill:-phornnapas@hotmail.com
address:-  111/427  Pinchareon  4  soi 10 Nawongprachapattana 19 ,Srikan, Donmoung, Bangkok-10210, Thailand