ข่าวสาร

การอบรมภาษาไอซ์แลนด์ที่ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ

Íslenskunámskeið í Alþjóðasetri

การอบรมนี้ จะทำการสอนที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ (Alþjóðasetri) ตั้งอยู่ที่ถนนLaugavegi 71 ในวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี ภาษาไอซ์แลนด์ระดับ 1 สอนตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 19:00 น.

ภาษาไอซ์แลนด์ระดับ 2,3 และ 4 สอนตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 19:00 น.
การเรียนการสอนจะเริ่มในวันที่ 7 มีนาคม และ 20 เมษายน ค่าเล่าเรียนราคา  25,000 โครนูร์ แต่สหภาพแรงงานของท่านจะจ่ายคืนให้  

75% -90% ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่ศูนย์ฯ หรือโทร 530-9300

หรือที่อีเมล์
asetur@asetur.is

หมายเหตุ! รับนักเรียนในจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงสมควรรีบสมัครเรียนทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


Íslenska