ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

Íslenska: 450 3090

English: 450 3090

Polski: 470 4708

Hrvatski: 470 4709

ภาษาไทย: 470 4702

Español: 470 4705

Lietuvių: 470 4706

Русский: 470 4707

ข่าวสาร

เวลาเปิดทำการในช่วงวันหยุด - 20.12.2016

ประกาศ

สำนักงานศูนย์รวมวัฒนธรรมนา ๆ ชาติ จะปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันที่  23 ธันวาคมนี้

อ่านต่อ