ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์

Íslenska: 450 3090

English: 450 3090

Polski: 470 4708

Hrvatski: 470 4709

ภาษาไทย: 470 4702

Español: 470 4705

Lietuvių: 470 4706

Русский: 470 4707

ข่าวสาร

วันหยุดฤดูร้อน - 4.7.2016

สำนักงานศูนย์รวมวัฒนธรรมนา ๆ ชาติ  จะปิดบริการเนื่องจากหยุดหน้าร้อน จากวันที่ 25 กรกฏาคม ถืงวันที่ 5 สิงหาคม

อ่านต่อ