Fundusz Gwarancji Płacy

Fundusz ten gwarantuje wypłatę roszczeń o wynagrodzenie, rekompensatę z tytułu rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenie za urlop, odszkodowanie za wypadki przy pracy i składki emerytalne,

Read More »
Fjölmenningarsetur
Translating
Iceland
Administration
Finance
Employment
Family
Housing
Education
Health
Emergency
Cars