Important items regarding id. number and legal residence (FS)

Important items regarding id. number and legal residence:

 
  • The Directorate of Immigration handles getting an id. number for the applicant of a residence permit.
  • If a foreigner needs an id. number for other purposes than obtaining a residence permit an institution/company must apply for an id. number for him.
  • A foreigner cannot apply for an id. number for himself.
  • When a residence permit card / residence certificate has been issued the foreigner has a legal residence registered in the National Registry.
  • A foreigner has no residence permit related rights in Iceland until he has had issued a residence permit card / residence certificate.

 


Íslenska

Mikilvæg atriði um kennitölu og lögheimili:

  • Útlendingastofnun sér um að afla kennitölu fyrir umsækjanda dvalarleyfis.
  • Ef útlendingur þarf kennitölu í öðrum tilgangi en vegna öflunar dvalarleyfis þarf stofnun/fyrirtæki að sækja um kennitölu fyrir hann.
  • Útlendingur getur ekki sótt um kennitölu fyrir sjálfan sig.
  • Þegar dvalarleyfiskort/dvalarskírteini hefur verið gefið út er útlendingur skráður með lögheimili í þjóðskrá.
  • Útlendingur nýtur engra dvalarleyfistengdra réttinda á Íslandi fyrr en hann hefur fengið útgefið dvalarleyfiskort/dvalarskírteini.